Argeşizm Tarih Akademisi, 1 Ocak 2018 tarihinde bir grup üniversite öğrencileri tarafından kurulmuştur. Hiç bir kâr amacı gütmeden başlatılan bu çalışmalar 2023 yılı itibariyle 5 yılını doldurmaktadır. Twitter da başlattığımız bu çalışmalar 2023 itibariyle Twitter, İnstagram, Telegram, YouTube ve İnternet Sitesi gibi tüm platformlarda yürütülmektedir.

Platformumuzun kurucusunun azmiyle başlatmış olduğu bu akım bugün milyonlara ulaşmış, genç kitleyi kazanmış ve yüzlerce kişiyi de bu tarz platformlar açmaya teşvik etmiştir. Argeşizm Tarih Akademisi’ni diğer platformlardan ayıran en önemli özellik kitlesinin büyük çoğunluğunun 16-30 yaş arası genç kitleden oluşmasıdır.

Kürt milleti için “yeni devrim” hareketi anlayışıyla başladığımız bu yolculukta Kürt tarihini, kültürünü, edebiyatını, sanatını ve dilinin varlığını sürdürülebilir kılmaya ve canlı tutmaya yönelik hedeflerimiz çalışmalarımızda amaçlanmıştır.

Vizyonumuz ve Misyonumuz; Kürt Tarihi’ni tozlu raflardan gün yüzüne çıkarıp sizlere sunmaktır. 

Tarih, bir milletin varlığıdır.